verklaring hebreeuwse bijbel

verklaring hebreeuwse bijbel (1)

De Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel is een commentaarserie voor een breed publiek maar niet oppervlakkig. Het uitgangspunt is de Hebreeuwse tekst in zijn eindvorm. In elk deel komen vragen over de ontstaans-  en tekstgeschiedenis, naar de geografische, godsdiensthistorische, culturele en politieke  achtergrond  van het Bijbelboek aan de orde. De meeste aandacht gaat uit naar de literaire   techniek, de architectuur, de literaire vormen en de theologische relevantie van de tekst. In dat kader worden, indien mogelijk, ook  verbanden met o.a. het Nieuwe Testament en de rabbijnse  literatuur zichtbaar gemaakt. De auteurs van de commentaren zijn oudtestamentici en hebraïci uit het Nederlandse taalgebied. Zij vermijden al te gedetailleerde academische discussies en vaktaal, maar leveren wel wetenschappelijk verantwoord werk.

Met dit tweede deel van het commentaar op het boek Ezechiël (het eerste deel verscheen in 2014) maakt de serie Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel een doorstart. In de jaren '90 begon zij bij Callenbach. Die uitgeverij kreeg vervolgens haar plek in de zich steeds uitbreidende groep rondom Kok. Nu is de serie ondergebracht bij de Societas Hebraica Amstelodamensis, die sinds de jaren '80 verantwoordelijk is voor de uitgave van de Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities. Dat is een plek waar de Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel heel goed past, met zijn grote aandacht voor de Bijbeltekst in de taal en vorm waarin die ons is overgeleverd.

Het tweede deel van het boek (hoofdstuk 25-48) spreekt de profeet Ezechiël de ballingen in Babel aan. De ballingen vragen zich af of er een terugkeer naar Jeruzalem mogelijk is, ook na de verwoesting van de tempel van de stad Jeruzalem door koning Nebukadnessar. Voor Ezechiël is deze koning niet meer dan een marionet van wie de daden passen in het plan van de Heer. De ballingen moeten leren dat ze alleen op de Heer kunnen vertrouwen. Hij herstelt Israël. Dat wordt indrukwekkend gesymboliseerd in het visioen van de herleving van de doden in het dal van de ‘dorre doodsbeenderen’ (hoofdstuk 37). Het boek eindigt met een uitgebreide beschrijving van hoe het leven van de herenigde twaalf stammen gestalte krijgt: zonder rivaliteit met als centrum de schets een herstelde tempel die Ezechiël in een visioen te zien krijgt. Zo is het boek Ezechiël een bron van bemoediging en inspiratie voor komende generaties. Het boek Openbaring getuigt daarvan en het is nog steeds actueel bij de bezinning hoe om te gaan met macht, nederlaag en hoop op wederopstanding.

Bestellen in de webshop mogelijk, levering vanaf 27 juli

 

 

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2024. All Rights Reserved.

Search