cahier

cahier (36)

Saturday, 01 January 2005 00:00

Jona

Written by

Inhoudsopgave

Klaas Spronk,

Het boek Jona: Een overzicht van het recente onderzoek , 1-22.

Eep Talstra

Tussen structuur en strategie: Tekstanalyse van Jona 1-4, 23-45.

Jopie Siebert-Hommes,

‘Een kikajonstruik om Jona te redden …’ (Jona 4:6): Compositie en interpretatie in het boek Jona, 47-58.

Tineke Drieënhuizen,

Jona in de herhaling, 59-70.

Jaap van Dorp

Enkele aantekeningen bij de vertaling van Jona 1:1, 71-80.

Piet van Midden,

Zingen met Jona, 81-89.

Klaas Spronk,

Hoe Jona uit de vis kwam: Jona 2:11 in de beeldende kunst, 91-100.

Klaas A.D. Smelik,

Mens en dier in zak en as: De bijfiguren in het boek Jona, 101-111.

Albert Kamp,

De dynamiek van verandering: Over de consequenties van een dynamisch godsbeeld in Jona 3:10, 113129.

Karel A. Deurloo,

‘Was dit niet mijn woord….’: Jona 4:2, 125-129.

Janet W. Dyk,

Als God twee keer vraagt: Overwegingen bij Jona 4:4-11, 131-138.

Bert Jan Lietaert Peerbolte,

Het teken van Jona als christologische typologie, 139-150.

Hans de Wit,

Lezen met Jona: Jona in intercultureel perspectief, 151-166. 

Thursday, 01 January 2004 00:00

Prediker

Written by

Samenvatting

Wim C. Delsman,

Het boek Prediker: Een overzicht van het recente onderzoek, 1-24.

Aart Schippers,

De opbouw van het boek Prediker, 27-50.

Pius Drijvers,

Alles is lucht? De betekenis van het woord הֲֵבֵל in het bijbelboek Prediker, 51-61.

Klaas A.D. Smelik,

De rol van God in het boek Prediker, 63-75.

Niek A. van Uchelen

Prediker in de Misjna: Prediker 1:5 en 4:12 als citaten, 77-80.

B.F. Drewes,

Prediker in Indonesië en elders: Contextueel uitgelegd, 81-93.

Dries Blokker,

Kohelet: Een wijze, maar ook een herder en leraar van het volk: Prediker 12:9-12, 95-101.

Klaas Spronk,

Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling: Een beschrijving, 103-115.

Jaap van Dorp,

Enkele aantekeningen bij de vertaling van Prediker 3:5A, 117-123.

F.J. Hoogewoud en Leo van den Bogaard,

Prediker / קֹהֶֶלֶת: Enkele notities bij Een vertaling om voor te lezen en een voorpublicatie van 3:1-9, 125131.

Tuesday, 01 January 2002 00:00

In de woestijn: Numeri

Written by

Inhoudsopgave

Henk Jagersma,

Het boek Numeri: Een overzicht van het recente onderzoek, 1-28.

Egbert Rooze

Amalek in Numeri: Amalek: de voorhoede van de gojim, 29-48.

Aarnoud Jobsen

De Bileam-episode in het boek Numeri, 49-57.

Eep Talstra,

De priester, de naam en de gemeente: Bijbelse theologie als rollenspel, 59-68.

Cees Houtman,

Een absoluut gebrek aan vertrouwen in JHWH: Numeri 13 en 14, gezien door de ogen van de schrijver van Deuteronomium, 69-85.

Dick Boer

Dure genade: Numeri 16:1-35, 87-96.

Irene Zwiep

Verhalen of verzen, traditie of bronnen? Numeri’s woestijnverhalen in rabbijnse tradities, 97-110.

Willem A.M. Beuken,

De zegen van Aäron (Num 6:22-27): Zijn wederwaardigheden in de overlevering, 111-115.

Bernard Rootmensen

De woestijn als metafoor: Pastorale en homiletische notities bij de woestijnverhalen uit Numeri, 117-134.

Joop Boendermaker

Pasen in de woestijn: Numeri liturgisch gelezen, 135-138.

Monday, 01 January 2001 00:00

Richteren

Written by

Inhoudsopgave

Klaas Spronk,

Het boek Richteren: Een overzicht van het recente onderzoek, 1-36.

Hanna Blok,

‘En het land had veertig jaar rust’: De bewoners van Israël in het tijdperk van de Richteren, 37-53.

Piet van Midden

Lees maar: er staat niet wat er staat. Verborgen theologie in Richteren, 55-63.

Henk Jagersma,

Geen andere goden: Richteren 3:1-6, 65-69.

Hans de Wit,

Lezen met Jaël: Op weg naar interculturele hermeneutiek, 71-96.

Klaas A.D. Smelik,

Gideon, held of antiheld? Karakterisering van een personage in het boek Richteren, 97-109.

F.J. Hoogewoud,

Simson Revisited: In memoriam Dr. Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam, 111-124.

Willien C.G van Wieringen,

Een dochter in de aanbieding (Ri. 15:2): De wederwaardigheden van de dochters in het boek Richteren als teken van verval, 125-138.

Uwe F.W. Bauer,

Richteren 17-18 als ‘anti-verhaal’ van teksten uit Genesis – 2 Koningen, 139-157.

Lidwied M.A. van Buuren

Het raadsel van de ‘bijvrouw’ te Gibea in Richteren 19, 159-175.

Saturday, 01 January 2000 00:00

Psalmen

Written by

Inhoudsopgave

Karel A. Deurloo,

In memoriam Ben Hemelsoet, 1-2.

Christiane de Vos,

De Psalmen – Een kleurrijk boek met een kleurrijk onderzoek: Aspecten van het recente onderzoek naar de Psalmen, 3-17.

Harm van Grol,

De strofische analyse van Psalm 26: Een visie op versbouw, 19-31.

Klaas Spronk,

Het raadsel van Palm 49: Enkele opmerkingen over vorm en inhoud, 33-45.

Eep Talstra,

Alle zegen komt van boven, ook als zij van beneden komt: Gedachten bij Psalm 87, 47-60.

Pierre Auffret,

‘Een die daar is geboren’: Structuuranalyse van Psalm 87, 61-70.

Niek A. van Uchelen,

Psalm 114: Vorm en functie, 71-78.

Karel A. Deurloo,

Liederen van opgang uit de ‘ballingschap’: De Psalmen 120-134, 79-87.

Thijs Booij,

Psalm 122: Liefde tot Jeruzalem, 89-102.

Cees den Heijer,

Psalmen in het Nieuwe Testament, 103-114.

Irene Zwiep

Magie, poëzie, exegese, geschiedenis: Een verkenning van middeleeuwse joodse benaderingen van het boek Psalmen, 115-130.

Emmanuele Sipkema en Karin Lelyveld

De regel van de H. Benedictus en het gebruik van de Psalmen: Een spiritualiteit van de psalmen, 131-137.

Christiaan Winter,

‘Zet de zang in!’De psalmen in de liturgie, 139-149. 

 

Friday, 01 January 1999 00:00

Hosea

Written by

Inhoudsopgave

Eberhard Bons & Erik Eynikel,

Hosea in de recente exegetische literatuur, 1-21.

Klaas Spronk,

Hosea als onderdeel van het boek van de twaalf profeten, 23-35.

Richtsje Abma,

Thora verzaken, land verlaten! Bijbels-theologische noties in het boek Hosea, 37-50.

Karel A. Deurloo,

Solidariteit en barmhartigheid, 51-60.

Janet W. Dyk

Verbanning of vergeving? Hosea 1:6 in het licht van verbale valentie patronen, 61-73.

Cok den Hartog,

De Godsnaam in Hosea 1:9: Een commentaar op Exodus 3:14? 75-88.

Jopie Siebert-Hommes,

‘Want anders: ik zal haar naakt uitkleden’: Het gebruik van de huwelijksmetafoor in het boek Hosea, 89100.

Dirk Monshouwer,

Hosea in de liturgie, 101-114.

 

Wednesday, 01 January 1997 00:00

Jeremia

Written by

Inhoudsopgave

Joep Dubbink,

Eén boek, vele visies: Een overzicht van de stand van het onderzoek naar Jeremia, 7-31.

Frank H. Polak,

Twee redacties van het boek Jeremia uit de Perzische tijd: De Septuaginta en de Masoretische tekst, 3243.

K.A.D. Smelik,

Mijn knecht Nebukadnessar in het boek Jeremia: Een provocatie aan de lezer, 44-59.

Martin Kessler,

The Judgement-Promise Dialectic in Jeremiah 26-36, 60-72.

G.J. Venema,

De woorden van JHWH, de mond van Jeremia en de hand van Baruch: Jeremia 36:17-18, 73-79.

J.G. Amesz,

Grote stenen en een brief: Een vergelijking tussen twee teksten met een tekenhandeling in het boek Jeremia (Jer. 43:8-13 en 51:59-64), 80-98.

K.A. Deurloo,

Sporen van Jeremia in Genesis 18:14 en 37:35? 99-106.

B.P.M. Hemelsoet,

Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Jeremia als antwoord, 107-125.

J. Mazurel,

Citaten uit het boek Jeremia in het Nieuwe Testament, 126-139.

 

Monday, 01 January 1996 00:00

Cahier 15

Written by

Inhoudopgave

Mary Phil Korsak,

Hebrew Word Patterns Retained in English: in Genesis 2:4b-3:24, 9-21.

G.J. Venema,

Brood at ik niet, water dronk ik niet: Deuteronomium 9:8,18, 22-25.

K.A.D. Smelik & H.-J van Soest ,

Bronverwijzingen in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (4), 26-41.

A.R. van der Deijl,

De functie van het thema ‘oorlog’ in het boek Koningen, 42-59.

Martin Kessler

De scharnierfunctie van Jeremia 25:1-29: Tekst en context synchroon gelezen, 60-76.

A.J.O. van der Wal,

“Opdat Jakob weer Gods dienaar kan zijn”: Opbouw en achtergrond van Jeremia 30:5-11, 77-93.

K.A. Deurloo,

Literaire terugblik in Jona? 94-97.

K.A.D. Smelik,

Het plan dat niet doorging …: Gods verborgenheid in het boek Ester, 98-105.

Ben Hemelsoet,

Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes …: Exodus 3:6 en de opwekking van de doden, 106-120.

Ype Bekker,

Johannes 21 als slot en sleutel van het evangelie: Een bijbels-theologische beschouwing, 121-132.

 

Sunday, 01 January 1995 00:00

Cahier 14

Written by

Inhoudopgave

J.W. Wesselius,

Herodotus, vader van de bijbelse geschiedenis? 9-61.

K.A. Deurloo,

Eerstelingschap en koningschap: Genesis 38 als integrerend onderdeel van de Jozefcyclus, 62-73.

K.A.D. Smelik,

Correspondentie in ballingschap: De literaire en tehologische functie van Jeremia 29, 74-89.

N.A. Schuman,

Hosea 4:1-3: De schepping teruggedraaid? 90-105.

B.-J. Diebner,

Wann sang Debora ihr Lied? Überlegungen zu zwei der ältesten Texte des TNK (Ri 4 und 5), 106-130.

K.A.D. Smelik,

Nieuwe ontwikkelingen rond de inscriptie uit Tel Dan, 131-141.

 

Saturday, 01 January 1994 00:00

Cahier 13

Written by

Inhoudsopgave

H. Jagersma,

Opbouw en functie van Leviticus 1:1-9, 7-13.

K.A.D. Smelik,

Een ezel stoot zich in ’t gemeen …: Een verkenning van Numeri 22-24, 14-30.

Richtsje Abma,

Pioniers in het land: De dochters van Selofchad in Numeri 27:1-11, 31-47.

René G.J. Venema,

Israël en de talrijke volken: Deuteronomium 7, 48-55.

K.A.D. Smelik & H.-J van Soest,

Overlijdensteksten in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (3), 56-71.

K.A. Deurloo,

JHWH’s koninklijke terugkeer naar Sion en de functie van zijn knecht tegenover de Gola, in DeuteroJesaja, 72-80.

Klara Butting,

The Book of Esther: A Reinterpretation of the Story of Josef: Innerbiblical critique as a guide for feminist hermeneutics, 81-87.

Rochus Zuurmond,

Vlees en bloed van de mensenzoon: Opmerkingen bij Johannes 6:53, 88-96.

Ben Hemelsoet,

Een vader had twee zonen: De verhalen van het zaad van Abraham, op het Loofhuttenfeest (Joh. 8:30-37), 97-112.

Dirk Monshouwer,

“Staat op, laten wij vanhier gaan!” (Joh, 14:31): Een kleine oefening in de eenheid van het vierde evangelie, 113-126.

 

Page 2 of 3

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2024. All Rights Reserved.

Search