cahier

cahier (37)

Monday, 08 April 2024 19:55

Megillot

Redactie: Nico Riemersma en Klaas Spronk

Bijdragen

Klaas Spronk,

De Megillot als samenhangende verzameling, 1-10

Nico Riemersma,

De rol van God in het boek Ruth: Over de houding van God ten opzichte van het lijden, 11-24

Dorcas Chebet,

‘They Took Away My Cloak!’ Narrating Rape in ‘Her Voice’: An Afro Feminism Lens to Song 5:6-8, 25-33

Eveline van Staalduine-Sulman,

Targum Hooglied als bemoediging en apologie in de diaspora, 35-44

Klaas Spronk,

Prediker, de dood en wij: De lezing van Prediker 9 in verschillende contexten toen en nu, 45-55

Dries Blokker,

Koken op drie stenen, wegen met twee schalen: Achtergronden van Prediker, 57-65

Nico Riemersma,

Vertaling van Klaagliederen, 67-82

Hendrik Jan Bosman,

De Klaagliederen als gedichten en als taaluitingen, 83-92

Adri van der Wal,

In liturgische taal vervat: De woorden over ‘hopen’ in Klaagliederen 3:18-29, 93-102

Kristin De Troyer,

De geschiedenis van het bijbelboek Ester: Een stap naar voren en een stap naar achteren, 103-111

Klaas Smelik,

Mordechai, Esters dominante neef, 113-121

 

Friday, 27 January 2023 10:13

Matteüs

Redactie: Nico Riemersma en Piet van Midden

Bijdragen: 

Gerard van Zanden & Rinse Reeling Brouwer,

De Naam van Jezus vertellen: Frans Breukelman over de Redder en zijn reddingswerk, 1-12

Bas van Os,

Het Evangelie naar Matteüs als oorlogsliteratuur, 13-22

Hedda Klip,

Jozef in de genealogie van Matteüs 1, 23-32

Marco Rotman,

‘En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou’ (Mat 11:14): Johannes de Doper in het Matteüsevangelie, 33-42

Arco den Heijer,

Petrus’ vorming tot mensenvisser in het Evangelie naar Matteüs, 43-53

Huub van de Sandt,

Ethische radicalisering van de Tora in Didachè en Bergrede, 55-66

Nico Riemersma,

De tien en meer herstelwonderen van Jezus: Matteüs 8:1-9:34, 67-78

Ruben van Wingerden,

Kruisdragen in Matteüs 10:38 en 16:24: Sterven door vervolging, 79-87

Eric Ottenheijm,

Matteüs en het jodendom: Sociaal-religieuze retoriek in de Gemeenterede (Mat 18:1-35), 89-100

Wim Weren,

Messiaanse leiders: Interpretaties van Zacharia 9-14 in het Evangelie volgens Matteüs, 101-111

Pieter de Boer,

Van timmermanszoon tot Kurios: Matteüs’ weergave van Jezus’ interpretatie van Psalm 110:1, 113-124

Hendrik Hoet,

Matteüs 23: valse godsdienst versus broederlijkheid, 125-132

Rinze Nieuwenhuis,

De παρουσία in Matteüs 24, 133-141

Marco Visser,

Uit de hemel: Frans Breukelman over de finale van het Matteüsevangelie, 143-152

Thursday, 21 April 2022 21:15

Elia & Elisa

Klaas Spronk,

De verhalen over Elia en Elia in het recente onderzoek, 1-11

Anne-Marie Bos,

Elia’s mantel voor Elisa: 1 Koningen 19 en 2 Koningen 2 in beeld, 13-19

Nico Riemersma,

Hoe een jong mens tot leven komt: Een close reading van 2 Koningen 4:32-35, 21-34

Bob Becking,

De grote vrouw van Sunem en de arme man van Nippur: Enkele gedachten over de interpretatie van 2 Koningen 4:32-35, 35-43

Nico Riemersma,

Een korte reactie op de kritiek, 45-49

Adri van der Wal,

Een maaltijd voor honderd mensen: Kanttekeningen bij 2 Koningen 4:42-44, 51-59

Edgar Kellenberger,

Die Naeman-Erzählung (2 Kön 5), 61-69

Joep Dubbink,

De godsman, de vrouw en de generaal: Twee verhalen over Elisa naast elkaar gelezen, 71-80

Thandi Soko-de Jong,

Some African Christian Miracle Perspectives and God’s Abiding Power: With Insights in 1 Kings 17:20-24, 81-92

Klaas Spronk,

Elia en Elisa en het gevecht met Baäl, 93-102

Klaas Smelik,

Geweld in de Elia-Elisacyclus (1 Kon 17–2 Kon 13): In het licht van het bijbelboek Jeremia, 103-112

Mart Jan Luteijn,

Elia en Elisa psychologisch gelezen: 1 Koningen 19 en 2 Koningen 4–5, 113-119

Panc Beentjes,

De brief van Elia (2 Kron 21:12-15), 121-128

Hans Lammers,

‘Elia ia al gekomen’ (Mar 9:13): Elia in het Marcusevangelie van Jezus, 129-137

Lieve Teugels,

Man van God of goddelijke man: De rol van Elia in de eindtijd, en de receptie van Maleachi 3:1,23-24 in rabbijnse interpretaties, 139-147

Willien van Wieringen,

‘Onze god is de beste’: 1 Koningen 18:26-46 in exegese voor hbo-studenten, 149-159

 

Thursday, 04 March 2021 16:22

Ezra & Nehemia

Bob Becking,

Hoe is het nu met Ezra en Nehemia: Verschuivende visies over twee bijbelboeken, 1-13

Panc Beentjes,

Het Kronistisch geschiedwerk: Dogma of mythe, feit of fictie?, 15-23

Margreet Steiner,

De muren die Nehemia bouwde: De stadsmuren van Jeruzalem in de Perzische tijd, 25-32

Joep Dubbink

De Judese identiteit bestaat niet: Constructie van identiteit in Jehud, 33-44

Nico Riemersma

Berît in Ezra 10:1-44, 45-55

Eep Talstra,

Bidden, hergebruik van duurzaam tekstmateriaal: Nehemia 1:1-11, 57-68

Geert Lorein,

Nehemia 3: Individueel engagement ter afscherming van Jeruzalem, 69-82

Willien van Wieringen

De Schrift als Heilige Grond in Nehemia 8: Waarin terugkeer grond voor verstrooiden biedt, 83-92

Adri van der Wal,

Samenbinding en roep om bevrijding: Kanttekeningen bij Nehemia 9, 93-104

Christiane Karrer

Beter dan een koning? Leiderschap in Juda volgens het rapport van Nehemia, 105-116

Klaas Smelik

Nehemia, een Hofjood avant la lettre?, 117-126

Leon Mock,

Ezra als de tweede Mozes: Ezra in de rabbijnse traditie, 127-134

Joep Dubbink

Ezra en Nehemia contextueel: Een vergeten paragraaf, 135-142

 

Wednesday, 05 February 2020 20:45

Exodus

Written by

Inhoudsopgave

Nico Riemersma,

De literaire structuur van het boek Exodus: Een nieuw voorstel, 1-19.

Joep Dubbink,

Mozes als ‘mediator’: Een aspect van een groots bijbels personage, 21-32.

Adri van der Wal,

Bijbelvertalen met behulp van de computer: Exodus 3:1-15 als testcase, 33-43.

Eric Luijten en Willien van Wieringen,

De godsnaam in Exodus 3:13-15: Over de betekenis en de vertaling van אֶהְֶיֶה, 45-54.

Edgar Kellenberger,

De verharding van het hart van de farao: Een blik vanuit vogel- of kikvorsperspectief, 55-62.

Eep Talstra,

Exodus 16: Vragen naar literaire reconstructie, compositie en theologie, 63-74.

Bob Becking,

Een moeilijke motivering: Exegetische en theologische opmerkingen bij Exodus 20:5b-6, 75-83.

Piet van Midden,

Een עֶֶבֶד is nog geen slaaf: Enkele gedachten over Exodus 21:1-11 en het recht geen slaaf te zijn, 85-94.

Leon Mock,

De Haggada voor Pesachavond en enkele van haar theologische statements, 95-102.

Klaas Spronk,

Beelden van Mozes, 103-112.

Lieve Teugels,

De rabbijnse uitleg van het boek Exodus in de Mechilta: Parabels als exegese, 113-121.

Cees Houtman,

Een erudiete Zwollenaar verdiept zich in Exodus 1-15: Jan ter Pelkwijk (1769-1834), 123-133.

 

Monday, 01 January 2018 00:00

De twaalf kleine profeten

Written by

Inhoudsopgave

Archibald L.H.M. van Wieringen,

Het Twaalfprofetenboek: Aspecten van een lezersgeoriënteerde eenheid: oproep tot omkeer en uitdaging tot wijsheid in het Dodekapropheton, 7-15. 

Gert Kwakkel,

Als een schaap in het wijde veld: Een raadselachtig beeld in Hosea 4:16, 17-27.

Rudy Van Moere,

Een indrukwekkende confrontatie in Betel: Een talige, correlatieve en intratekstuele leesoefening van Amos 7:10-17, 29-46

Noortje Blokhuis,

‘Zoek het goede, niet het kwade’: Universele thema’s in het boek Amos, 47-56.

Nico Riemersma,

Op zoek naar de kern van het boek Jona, 57-66.

Willien van Wieringen,

Nahum – De naakte vrouw, 67-75.

Adri van der Wal,

Het boek Habakuk – Theologiseren vanuit vragen, 77-86.

Joep Dubbink,

De profeet en het dode paard: Zacharia 1:1-6 en de crisis in de profetische traditie, 87-98.

Eep Talstra,

Gods passie: De visioenen van Zacharia, 99-113.

Aarnoud Jobsen,

Maleachi – Slotakkoord van het Twaalfprofetenboek, 115-124.

Bärry Hartog,

De kleine profeten in de Tweede Tempelperiode: Eenheid en verscheidenheid, 125-133.

Marcel Poorthuis,

Profetische passie, 135-140.

Sunday, 01 January 2017 00:00

Wijsheid

Written by

Inhoudsopgave

Axel Rooze,

Het feestboek Job, van Rosj Hasjana naar Jom Kippoer – (tijds)orde in het boek Job, begrepen vanuit Job 3:1,7-19.

Evert Tuinstra,

Tōrā in Spreuken, 21-30. 

Lieve M. Teugels

Wijsheid als tora in de rabbijnse interpretatie: Spreuken 8 in de midrasj, 31-39.

Jeanette M. Hartwell,

Mannen, vrouwen en rijkdom. Herinterpretatie van Spreuken 11:16 en 11:22 in het licht van genderverhoudingen, 41-50. 

Sietske Blok,

Een contextuele lezing van Hooglied, 51-59. 

Hans Jonker,

Wijsheid in de Psalmen van Salomo en de Oden van Salomo, 61-72.

Margaretha Folmer

De Achikar-traditie, 73-83. 

Irene Zwiep,

Wijsheid is wijsheid is wijsheid: Chochma, sophia en scientia in het premoderne Joodse episteme, 85-94.

Gé Speelman,

Wijsheid in de Koran: Een bespreking van Soera Luqman, 95-105. 

Eleanora Hof,

Wijsheid is niet slechts in één huis te vinden: Dialoog tussen spreekwoorden uit Afrika en Bijbelse wijsheidsliteratuur, 107-117. 

 

Thursday, 01 January 2015 00:00

Bijbelse Theologie

Written by

Inhoudsopgave

Paul Sanders & Klaas Spronk,

Recente publicaties op het gebied van de Theologie van het Oude Testament, 9-18.

Klaas A.D. Smelik,

Van wie is de Bijbel? 19-28.

Ed Noort,

Open vragen – De queeste van Gerhard von Rad, 29-36.

Gerard van der Zanden,

De Bijbelse Theologie van Frans Breukelman in Amsterdamse context, 37-52.

Rinse Reeling Brouwer,

Een Amsterdamse leerstoel Bijbelse Theologie (1991-2001), 53-64.

Klaas Spronk,

Hoe ‘Amsterdams’ is Brevard Childs? De canonieke benadering van de bijbelse theologie, 65-72.

Eep Talstra,

Van Priesters, prekers en partizanen: Walter Brueggemann en de theologie van het Oude Testament, 7388.

Marina Slootmans,

Elisabeth Schlüssler Fiorenza’s andere kijk: Het koninkrijk van God bezien via Openbaring 5:9-10 en Exodus 19:6, 89-98.

Bob Becking,

Contact met de context als noodzaak voor bijbelse theologie: Een gesprek met Eep Talstra, 99-107.

Adri van der Wal,

Uit het leven gegrepen: In gesprek met de Theologie van het Oude Testament van H. Koorevaar en M.-J Paul (red.), 109-122.

Joep Dubbink,

Dogmatisch, christelijk of gelovig bijbellezen? De Bijbel in de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi, 123-132.

Peter-Ben Smit,

De geest uit de fles? Wisselwerking tussen liturgie en exegese in de vertaling van καὶ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν / ‘et cum spiritu tuo’, 133-138.

Christiane Karrer-Grube,

Daden gaan woorden te boven – De ‘hermeneutiek van de navolging’ als kern van de bijbelse theologie in de doperse traditie, 139-153. 

 

Wednesday, 01 January 2014 00:00

Lucas & Handelingen

Written by

Inhoudsopgave

Adelbert Denaux,

Lucas & Acta: Een overzicht van het onderzoek (1999-2012), 9-23.  

Huub Welzen

Van ooggetuigen naar bedienaren van het woord (Lucas 1:2): Naar een lucaanse hermeneutiek van het woord: 25-34.

Magda Misset-van de Weg,

Maria en Elisabet in beeld (Lucas 1:39-56), 35-44.

Riemer Roukema,

Jezus’ doop in het lijden: Een messiaanse lezing van Psalm 69 in Lucas 12:50, 45-54.

Albert Hogeterp,

Lucas en de taal van de Septuagint, toegespitst op Καὶ ἐγένετο, 55-65. 

Bart J. Koet,

Trouw aan Wet en Profeten: Lucas en het jodendom, 67-76. 

Nico Riemersma,

Elia, Jezus en Johannes in lucaans perspectief, 77-87. 

Arie W. Zwiep,

Tussen tekst en marge: Op- en aanmerkingen bij het marginale annotatie-apparaat van NA28 aan de hand van Handelingen 2:1-4, 89-99.

Jean Bastiaens,

Het eerste en het tweede Pinksteren bij Lucas, 101-111. 

Joke Brinkhof,

Dubbelvertelling in Lucas-Handelingen: Stefanus, Filippus, Simon Petrus in Handelingen 6-8 als voorbeeld van complementariteit in Lucas-Handelingen, 113-123.

Barend F. Drewes,

Handelingen 16 en de Bacchanten van Euripides, 125-134.

Sijbolt Noorda,

Jezus en Anastasia: Uitdagingen voor vertalers van Handelingen 17, 135-145.

Martinus C. de Boer,

Het beeld van Paulus in Handelingen, 147-157. 

Tuesday, 01 January 2013 00:00

Deuterocanonieke boeken

Written by

Inhoudsopgave

Sam Janse,

De apocriefe geschriften ingeleid, 1-13.

Joep Dubbink,

Deuterocanonieke geschriften, de canon en de bijbelse theologie, 15-25. 

Leo van den Bogaard, Tobit, 27-38.

Jan Willem van Henten,

Het loflied voor Judas Makkabeüs in 1 Makkabeeën 3:3-9, 39-46.

Panc Beentjes,

De wijsheid van Salomo, 47-59

Otto Mulder,

Ben Sira en de wijsheid, 61-80.

Adri van der Wal,

In de stroom van de traditie: Jezus Sirach, 79-86.

Bob Becking,

Er waren eens drie jongelingen …: Over de functie van een Hellenistische hofvertelling in 3 Ezra, 87-96. 

Pieter Oussoren,

Buiten de vesting gelezen: Aspecten van het vertalen van de deuterocanonieke geschriften, 97-100 

Gerda Hoekveld,

De theo-politieke context van Rembrandts deuterocanonieke werk: De tekst als uitleg van zijn tijd, 101117.

Christos P. Tsekrekos,

Over tien van de canonieke boeken van de Bijbel: De plaats van de anaginoskomena in de Orthodoxe Kerk, 119-129.

Page 1 of 3

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2024. All Rights Reserved.

Search