Cahier 7

Inhoudsopgave

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 7
  • plaats: Kampen
  • prijs: 5.00
  • status: Beschikbaar als PDF
  • pagina's: 147
  • isbn: 90 242 0862 9
  • jaar uitgave: 1986
  • uitgever: J.H. Kok
Read 1037 times
More in this category: « Cahier 9 Cahier 6 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2022. All Rights Reserved.

Search