Print this page

Cahier 1

Inhoudopgave

F.H. Breukelman,

Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw namen, 9-21. 

K.A. Deurloo,

Het graf van Sara, 22-32. 

M.A Beek,

Jozua, de Redder, 33-41. 

K.A.D. Smelik,

De ark in het Filistijnse land, 42-50. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”: Onderzoek naar de compositie van II Kon 8:1-6 en 4:8-37, 51-61. 

G.H. Cohen,

The names in the Book of Ruth, 62-75. 

C.J. den Heyer,

Marcus 1,1-15 – De proloog van het Markus-evangelie, 76-84. 

Ben Hemelsoet,

“Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren”: Rondom Lucas 14,1-6, 85-95. 

Rochus Zuurmond,

Algemene openbaring bij Paulus? Een poging tot theologische exegese van Romeinen 1:18-21, 96-101. 

F.J. Hoogewoud,

Stap voor stap: Een kroniek bij ‘ Een vertaling om voor te lezen’ (NBG/KBS), 102-115. 

Maria de Groot ,

Twintig stellingen, 116-121. 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 1
  • plaats: Kampen
  • prijs: 5.00
  • status: Beschikbaar als PDF
  • pagina's: 128
  • isbn: 90 242 0040 7
  • jaar uitgave: 1980
  • uitgever: J.H. Kok
Read 1188 times