Cahier 12

Inhoudsopgave

Saskia Ketelaar,

De ‘onvruchtbare’ moeders in de Hebreeuwse Bijbel, 7-19.

Monique Leygraaf,

Vreemdeling in Sodom: (Genesis 19:1-11), 20-30.

K.A.D. Smelik,

Lot tussen Noach en Abraham: Hergebruik van een verhaalmotief in Genesis, 31-37.

C. den Hertog,

De naam van de god van de profeten: Exodus 3:13-15, 38-61.

K.A.D. Smelik & H.-J van Soest,

Openingsformules in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (2), 62-86.

Bert de Wit,

Voorwerpen in de tempel: Een begeleidend motief in het boek Koningen, 87-105.

K.A. Deurloo,

Chulda’s profetie: Een collage van woorden uit het boek Jeremia (2 Koningen 22:15-20), 106-115.

J.W. Mazurel,

Het woord עץ  in Ezechiël 37:16-20, 116-121.

Rochus Zuurmond,

De ‘overspelige’ vrouw, 122-130.

 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 12
  • plaats: Kampen
  • prijs: 5.00
  • status: Beschikbaar als PDF
  • pagina's: 135
  • isbn: 90 242 6154 6
  • jaar uitgave: 1993
  • uitgever: J.H. Kok
Read 1055 times
More in this category: « Cahier 13 Cahier 11 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2022. All Rights Reserved.

Search