Cahier 10

Inhoudsopgave

K. A. Deurloo,

Hagar en Ismaël (Genesis 16 en 21), 9-15.

J.C. Siebert-Hommes,

Mozes – “vreemdeling” in Midjan, 16-20.

Bernd Jørg Diebner,

De besnijdenis van Mozes in het boek Exodus: Een geval dat om verklaring vraagt, 21-36.

Jan Heller,

Sjema‘ als fundament van “monotheïsme”? 37-44.

K.A.D. Smelik,

De weduwe uit Sarefat: De literaire functie van 1 Koningen 17:8-24, 45-56.

Stephan de Jong,

Het verhaal van Hizkia en Sanherib: 2 Koningen 18,17-19,37 / Jesaja 36-37 als narratieve reflectie op de Ballingschap, 57-71.

Yehoshua Gitay

Oratorical Rethoric: The Question of Prophetic Language with Special Attention to Isaiah, 72-83.

A. Dicou,

De structuur van de verzameling profetieën over de volken in Jeremia 46-51, 84-87. 

Ben Hemelsoet,

De Zoon des Mensen, die niet heeft dat Hij zijn hoofd neerlegge, die macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, volgens Mattheüs, 88-102.

F.H. Breukelman

De werkwijze van een evangelist: (Exegese van Mattheüs 26:1-2), 103-119.

Rochus Zuurmond,

Glossolalie op Pinksteren? Notities bij Handelingen 2:4, 120-128.

Gerda Elata-Alster & R. Salmon

Midrashic Interpretation and the Discourse of Paradox: The “Two Creation Stories”: Genesis 1-2:4a and 24b-3:24, 129-143.

 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 10
  • plaats: Kampen
  • prijs: 5.00
  • status: Beschikbaar als PDF
  • pagina's: 161
  • isbn: 90 242 0635 9
  • jaar uitgave: 1989
  • uitgever: J.H. Kok
Read 1078 times
More in this category: « Cahier 11 Cahier 9 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2022. All Rights Reserved.

Search