Van God gesproken. Opstellen over bijbelse theologie aangeboden aan Joep Dubbink (Supp. Series 19)

Wat is bijbelse theologie anders dan beschrijven hoe in de Bijbel over God gesproken wordt? Geheel in de traditie van de zogenaamde ‘Amsterdamse School’ wordt in deze bundel opstellen de tekst zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Vanaf de Tora, via de Profeten en Geschriften, de evangeliën en de brieven, tot en met het boek Openbaring worden de boeken van de Bijbel op hun ‘theologie’ bevraagd. Dat gebeurt door collega’s van Joep Dubbink, die daarmee hun waardering uitspreken voor de manier waarop hij bijbelse theologie bedrijft in zijn functies als bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Bijbelse Theologie’ namens de Dirk Monshouwerstichting aan de Vrije Universiteit en daarnaast als predikant. Dat levert een bont palet op. Niet alleen omdat de Bijbel in veel opzichten meerstemmig is, maar ook omdat het onderwerp vanuit verschillende perspectieven wordt benaderd. Sommige auteurs kleuren buiten de door de redactie getrokken lijntjes. Wat hen allen verbindt is het enthousiasme voor de bijbelse teksten als bron van inspiratie in kerk en academie.

 

Dit cahier staat onder redactie van Nico Riemersma, Klaas Spronk, Gerben Westra en Piet van Midden en bevat bijdragen van Janet Dyk, Eleonora Hof, Robin ten Hoopen, Axel Rooze, Piet van Midden, Petr Sláma, Rinse Reeling Brouwer, Victor Ber, Mart Jan Luteijn, Eep Talstra, Eveline van Staalduine-Sulman, Uwe Bauer, Nico Riemersma, Willien van Wieringen, Archibald van Wieringen, Jaap Dekker, Edgar Kellenberger, Gert Kwakkel, Willem van Peursen, Bob Becking, Bernd Diebner, Klaas Spronk, Adri van der Wal, Klaas Smelik, Panc Beentjes, Peter-Ben Smit, Leen de Ronde, Arie Zwiep, Doddy van Leeuwen-Assink, Jesse de Bruin, Bert Jan Lietaert Peerbolte en Klaas Holwerda.

 

INHOUDSOPGAVE

Nico Riemersma, Klaas Spronk, Gerben Westra, Piet van Midden,   

Woord vooraf, ix

Janet Dyk, 

What does God do? Verbs occurring with a Name of God as Subject in the Hebrew Bible, 1 

Eleonora Hof,

Genderinclusief bijbelvertalen: Een update met agenda van het gesprek over de Godsnaam en eerbiedskapitalen, 19 

Robin ten Hoopen, 

De God van P en de God van niet-P in de oergeschiedenis (Gen 1-11), 31 

Axel Rooze, 

Abraham the Priest: A Theological Taxonomy of Abraham’s Intervention for Sodom in Genesis 18, 43

Piet van Midden,

Een psalmvers op een sterfbed – Genesis 49:18, 55 

Petr Sláma,

Moses’ Water Stunts: Two Observations on the Language Puns in Exod 2:10 and 15:22-27, 61

Rinse Reeling Brouwer,

Waarom een systematisch theoloog de bijbelse theologie nodig heeft? Een bespreking van de wijze waarop Katherine Sonderegger in Systematic Theology II het boek Leviticus (9:24) tot uitgangspunt neemt voor de behandeling van de processies in de drie-enige God, 71

Victor Ber, 

God in the Book of Numbers: Rationality and the Power to Forgive, 81

Mart Jan Luteijn, 

A Theological Substructure in an Old Testament Law? The Relevance of the Reception History of the Cities of Refuge (Num 35 and Deut 19), 93

Eep Talstra,

Wie zegt ‘ik’, als God ‘ik’ zegt: God in Deuteronomium 32, 103 

Eveline van Staalduine-Sulman,

The Role of God in Ancient Retellings of the Story of David and Goliath (1 Sam 17), 115

Uwe Bauer,

Gott und Elischa: Ein dynamisches Verhältnis non Nähe und Distanz, 125 

Nico Riemersma, 

Wie is Jhwh? Wie is God? Een bijbels-theologische kijk op 2 Koningen 4:8-37, 137

Willien van Wieringen, 

Genderbending met Hooglied, 151 

Archibald van Wieringen

Spreekt de Heer in Jesaja 1:2-31? Een communicatieve analyse, 161

Jaap Dekker,

Gods rol in de verharding van Israël: Morele en theologische vragen bij Jesaja’s verhardingsopdracht, 171

Edgar Kellenberger,  

Ezechiels extreme Gotteserfahrung: Gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Ruth Posers Das Ezechielbuch als Trauma-Literatur, 183 

Gert Kwakkel,

Jhwh als roofdier in Hosea 5:14 en 13:7-8, 19 

Willem van Peursen,

God in the Book of Joel, 205

Bob Becking,

God Talk in the Book of Amos, 217

Bernd Diebner,

Gottes Gespräche mit dem Propheten Jona, 231

Klaas Spronk, 

Hoe God aan het woord komt in het boek Nahum, 237

Adri van der Wal, 

Habakuks Godsbeeld: Van vraagteken naar uitroepteken, 247

Klaas Smelik,

God in het bijbelboek Prediker, 257

Panc Beentjes,

Gods barmhartigheid: Jezus Sirach 5:1-8 en 16:11-14, 269

Peter-Ben Smit,

God als gebeuren in het Evangelie volgens Marcus, 279

Leen de Ronde,

Psalm 23 als klankbodem in het Marcusevangelie, 291

Arie Zwiep,

Van God, Jezus en de spoedige komst van Gods koninkrijk gesproken: Een drietal ‘probleemteksten’ opnieuw bezien (Luc 11:20; 17:20-21; Hand 1:6), 303

Doddy van Leeuwen-Assink,

Hoe laat de evangelist Johannes in de ‘Ik ben’- woorden zien wie God is?, 313

Jesse de Bruin,

Niet de keizer, maar Christus: De verhouding tussen God en mens in de Brief aan de Filippenzen, 325

Bert Jan Lietaert Peerbolte,

De God van de Openbaring van Johannes, 335

Klaas Holwerda,

God in ensembles van schriftlezingen, 347

Nico Riemersma, 

Bibliografie van prof. dr. Joep Dubbink, 359

Personalia, 369

Tabula Gratulatorum, 373

 

Additional Info

  • boek_id: sup. 19
  • plaats: Amsterdam
  • prijs: € 32,00
  • status: Uitverkocht
  • pagina's: x + 375
  • isbn: 978-94-92526-72-4
  • jaar uitgave: 2023
  • uitgever: ACEBT
  • memo: undefined
Read 1012 times

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2024. All Rights Reserved.

Search