Cahier 9

Inhoudsopgave

K.A.D. Smelik,

Vertellingen in de Hebreeuwse Bijbel: De benadering van het bijbelse verhaal door Palache, Beek en diens leerlingen, 8-21.

Frans H. Polak,

Het bijbels verhaal als palimpsest: Over de rol van de diachronie in de structurele analyse, 22-34

K.A. Deurloo

Abraham, profeet (Gen.15 en 20), 35-46.

Jopie Siebert-Hommes,

Twelve women in Exodus 1 and 2: The role of the daughters and sons in the stories concerning Moses, 47-58.

H.-J. van Soest,

“Jullie broeders trekken ten strijde en jullie willen hier blijven?” Landtoewijzing voor het aangezicht van JHWH in Numeri 32, 59-76.

J. van Dorp,

De tempelrestauratie van Joas (2 Koningen 12): Het gebruik van een motief in het boek Koningen, 77-89.

A. Dicou,

Geen wijsheid meer in Edom: Jeremia 49,7 en Obadja 7-8, 90-96.

Ben Hemelsoet

De verzoeking van Jesus in de woestijn, 97-116.

Leo van den Bogaard

Vertalen van metaforen en vergelijkingen, met name in Hooglied, 117-135.

 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 9
  • plaats: Kampen
  • prijs: 5.00
  • status: Beschikbaar als PDF
  • pagina's: 144
  • isbn: 90 242 0785 1
  • jaar uitgave: 1988
  • uitgever: J.H. Kok
Read 994 times
More in this category: « Cahier 10 Cahier 7 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2022. All Rights Reserved.

Search