Bibliografie
Bijbelvertalen in het algemeen, over idiolecte vertalingen in het bijzonder

Klaas Smelik, ‘Idiolect, concordant of doeltaalgericht? Bijbelvertalen in het jaar 2004’, in: De Naardense Bijbel. Vught 2004, p. 1632-1642.

Over de geschiedenis van de vertaling

Piet van Midden en Karel Deurloo, ‘De Bijbel op zijn Amsterdams’ in: Klaas Spronk e.a. (red.), De Bijbel vertaald. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften. Zoetermeer etc. 2007, p. 165-179. (Met bibl.)

Over de omgeving waarin de vertaling ontstond en groeide

M.A.Beek, Uit het Hebreeuws in het Nederlands, de uitdaging aan de bijbelvertalers. Haarlem 1973.

M.A. Beek, Wegwijzers en wegbereiders. Een halve eeuw oudtestamentische wetenschap. Baarn 1975, p. 24-35.

Maria de Groot, ‘Twintig Stellingen’ en ‘Concept voor een richtlijn’, ACEBT 1 (1980); opnieuw afgedrukt in Hanna Blok e.a., Om voor te lezen – Miqra. Maastricht 2005, p. 63-71 (ACEBT, Suppl. series 4).

Martin Kessler, ‘Introduction’ in: zijn Voices from Amsterdam. A Modern Tradition of Reading Biblical Narrative. Atlanta, Georgia 1994, p. ix – xxiv.

Jopie Siebert-Hommes, ‘De “Amsterdamse School” ‘ in: P.J. Knegtmans e.a. (red.), Theologen in ondertal. Godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam. Zoetermeer 2003, p. 177-196.

Klaas Spronk, Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling. Heerenveen 2005, p. 22-29.

Bij de vertaalde Bijbelboeken

Bij Nr. 1: Aleida G. van Daalen, F.J. Hoogewoud, Maria de Groot, ‘ Naar een idiolekte vertaling’, Rondom het Woord – Theologische etherleergang NCRV, 12 (1970), 406-415.

Bij Nr. 1 en 2: F.J. Hoogewoud, ‘Stap voor stap – Een kroniek bij ‘Een vertaling om voor te lezen’ (NBG/KBS)‘, ACEBT 1 (1980), 102-115.

Bij Nr. 3: Hanna Blok e.a., Geen koning in die dagen. Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving. Baarn 1982, 192 pp. Incl. bijdragen over de SHA-vertaling.

Bij Nr. 4 : In de serie Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Callenbach, Baarn) verscheen in 1995 Jona van K.A. Deurloo, waarbij de SHA-vertaling basis was voor zijn vertaling.
Peter Booij, ‘Twee wijzen van vertalen: Over het boek Amos in Een vertaling om voor te lezen en in De Nieuwe Bijbelvertaling’, in: Om voor te lezen – Miqra. Maastricht 2005, 27-34.

Uit de rond 1982 verschenen vertalingen werd een keuze gemaakt, voorgelezen door Machteld van Woerden en op een band opgenomen bij de Christelijke Blindenbibliotheek in Ermelo. Met medewerking van J. Boendermaker en F.J. Hoogewoud. Ca. 1982.

Bij Nr. 7 : In Utrecht vond van 9-19 mei 1998 – mede op initiatief van Henk Heikens – het ‘Hoogliedfestival’ plaats met o.a. de eerste uitvoering van ‘De Hoogliedcantate’, een compositie van Henk Alkema, waarbij hij gebruik maakte van de SHA-vertaling. (CD Meer dan wijn, DISCODOM 0404)

Bij nr. 8 : Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het Eerste Bijbelboek voor Karel Deurloo. Baarn 1995 (incl. bibliografie Karel Deurloo over Genesis).

Bij Nr. 9 : J.W. van Dyk e.a., Richteren. Maastricht 2001 (ACEBT, Cahier 19). (Zie ook bij nr. 3)

Bij nr. 10 : G.J. Venema (red.), Prediker. Maastricht 2004 (ACEBT, Cahier 21). Incl. bijdrage over de SHA-vertaling. Zie ook: Klaas Spronk, ‘Aan het maken van vele vertalingen is geen einde: Kohelet in drie recente Nederlandse bijbelvertalingen [SHA,NB,NBV]’ in: Om voor te lezen – Miqra, Maastricht 2005, p. 121-128.