Ezechiël: een geheel eigensoortig Bijbelboek. Niet populair, zoals Genesis of Jesaja. Niet eenduidig, zoals Amos of Prediker. ‘Ongeschikt voor mensen onder de dertig’, bepaalde de Joodse traditie. Was men er beducht voor dat de jeugdige overmoed met de woeste beelden aan de haal zou gaan? Ook wie de dertig gepasseerd is, heeft er nog een flinke kluif aan. De teksten van de profetische schrijver brengen de lezer soms tot ergernis en soms tot verrukking. Soms verbijsteren ze die lezer, en soms stellen ze hem of haar voor grote vragen: waar gaat dit over, wat wil deze auteur?

Deze bundel artikelen heeft niet de pretentie die vragen op te lossen, maar wel de bedoeling de achtergronden van deze teksten te verduidelijken, en zo het boek met zijn bizare beelden toegankelijker te maken.

Aan de bundel werkten mee: Panc Beentjes, Joep Dubbink, Dorothea Erbele–Küster, Brenda Kronemeijer–Heyink, Jan Mazurel, Piet van Midden, Leo Mock, Konstantin Stijkel, Piet de Vries en Willien van Wieringen.

Redactie: J. Dubbink
Titel: Ezechiël
Reeks: Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn tradities
Reeksnummer: 26
Druk: 1
Pagina’s: 128
Uitgever: Uitgeverij 2VM
Jaar: 2011

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-94-90393-13-7

Amsterdamse Cahiers 26: Ezechiël kan besteld worden bij Uitgeverij 2VM.

Inhoud

Ten geleide III–VI

Ezechiël: profeet van de naam en heerlijkheid van JHWH 1–16
Piet de Vries

De verbeelding van een profeet 17–28
Willien C.G. van Wieringen

Dat de rechtvaardige zal leven, is niet zo eenvoudig 29–39
Brenda Kronemeijer–Heyink

Over wie gaat de dodenklacht in Ezechiël 19? 41–51
Panc C. Beentjes

Het herstellingsvisioen van Ezechiël (36:23–48:35) 53–64
Konstantin Stijkel

‘Niet omwille van jullie’ 65–76
Joep Dubbink

Meekijken met Ezechiël 77–85
Piet J. van Midden

Ezechiëls blauwdruk 87–94
Jan W. Mazurel

Het vrouwelijke lichaam in Ezechiël 95–100
Dorothea M. Erbele–Küster

Ezechiël als profetenlezing in de synagoge 101–107
Leo Mock

Summaries 109–114 (opent in nieuw venster)

Personalia 115

Tekstregister 117–119