Amsterdamse Cahiers 25: Psalmen in hun traditie

Dit 25e deel van de reeks van de Amsterdamse Cahiers voor de Bijbel en zijn Tradities kent als thema Psalmen in hun traditie (of: Psalmen buiten de Psalmen), en heeft bijdragen over psalmen in het Nieuwe Testament, bij Jeremia, in Nehemia, de Dode Zeerollen, de brieven van Paulus en Openbaring. Daarnaast worden drie middeleeuwse psalters gepresenteerd. Het actuele denken over psalmen komt aan bod in een bespreking van de jongste studie van Niek Schuman. Tot slot is er een bijdrage over de Jozua in de Targoem, bij wijze van supplement op nummer 24, dat het boek Jozua als thema kende.

De bijdragen zijn van de hand van Maarten Menken, Adri van der Wal, Panc Beentjes, Jasper Stam, Mladen Popović, Martin de Boer, Adriaan Soeting, Eddy van den Brink, Piet van Midden en Eveline van Staalduine–Sulman.

Redactie: W.C.G. van Wieringen
Titel: Psalmen in hun traditie
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 25
Druk: 1
Pagina’s: 166
Uitgever: Uitgeverij 2VM
Jaar: 2010

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-94-90393-03-80

Amsterdamse Cahiers 25: Psalmen in hun traditie kan besteld worden bij Uitgeverij 2VM.

Inhoud

Woord vooraf III–IV

Vijfentwintig jaar Amsterdamse Cahiers 5–10
Piet J. van Midden

Citaten uit de Psalmen in het nieuwe Testament 11–32
Maarten J.J. Menken

Psalmodie in Jeremia 30–31 33–44
Adri J.O. van der Wal

Wat het boek Kronieken met Psalmen doet 45–58
Panc C. Beentjes

De opgangsliederen en nehemia 59–66
Jasper J. Stam

De receptie van het Psalmenboek in Qumran 67–82
Mladen Popović

De Psalmen bij Paulus 83–94
Martinus C. de Boer

Psalmen in de Apocalyps 95–108
Adriaan Soeting

De verbeelding van de Psalmen 109–122
Eddy van den Brink

Een prachtig drama 123–129
Piet J. van Midden

De besnijdenis te Gilgal in Targoem Jozua 131–144
Eveline van Staalduine–Sulman

Summaries 145–148 (opent in nieuw venster)

Personalia 149

Tekstregister 151–157