Het boek Jozua wordt al gauw geassocieerd met geweld en daarmee wordt het in kerkelijke kringen ook zomaar afgeserveerd. Alsof het zijn plek in de canon niet meer verdient.

Dat je ook anders met het boek Jozua kunt omgaan, bewijst deze bundel, de vierentwintigste aflevering van de Amsterdamse Cahiers. We zijn dus bijna aan een jubileum toe.

Redactie: P.J. van Midden
Titel: Jozua
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 24
Druk: 1
Pagina’s: 224
Uitgever: Uitgeverij Skandalon
Jaar: 2009

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-76564-72-2

Amsterdamse Cahiers 24: Jozua kan besteld worden bij Uitgeverij Skandalon.

Inhoud

Ten geleide III–VI

Het boek Jozua: een overzicht van het recente onderzoek 1–10
Klaas Spronk

Jozua als voorbeeld. De opbouw van het boek Jozua 11–21
Adri van der Wal

Het onderzoek naar de Griekse vertaling van Jozua 23–32
Cees den Hertog

Over tijd, ruimte, god, mens, erven en het lezen van de Schrift. Enkele vertaalbeslissingen van de SHA-vertaalgroep Jozua toegelicht 33–42
Willien van Wieringen

Jozua op herhaling: Rechters 1:1-2:10 als inleidende samenvatting 43–49
Klaas Spronk

Jozua 2 De reikwijdte van de belofte 51–82
Klaas Touwen

‘In die tijd…’ Het liturgische kader van de besnijdenis in het boek Jozua. (Jozua 5:2) 83–87
Karel Deurloo

Gebouwd uit stenen. Jozua 5:13-6:26 in synchrone en diachrone analyse 89–104
Marieke den Braber

Jozua 22 105–125
Ed Noort

Gilgal. Een locatie met een verhaal 127–137
Piet van Midden

Een wonder zonder weerga in een bijbelboek vol geweld. Jozua 10:12-14 en zijn context in stichtelijke literatuur 139–189
Cees Houtman

Summaries 191–194 (opent in nieuw venster)

Personalia 195

Tekstregister 196–202