Deuteronomium is waarschijnlijk niet het meeste geliefde boek van de Bijbel, maar het is ongetwijfeld wel een van de belangrijkste. Hier wordt een toon gezet die zal doorklinken in de manier waarop over God en de relatie tot zijn volk wordt gespro­ken in veel van de volgende boeken. Wie het boek Deuteronomium nauwkeurig leest, zal er sporen in ontdekken van een voortgaande discussie over de centrale theologische vragen.

Die nauwkeurige lezing begint in deze aflevering van de Amsterdamse Cahiers met een diepgravende, eigenzinnige weergave van het huidige wetenschappelijke debat over het boek Deuteronomium. Naast een aantal bijdragen over bepaalde teksten en thema’s vindt u ook een helder overzicht van met Deuteronomium vergelijkbare (verdrags)teksten uit het oude Nabije Oosten. Veel aandacht is er ook voor de manier waarop het verhaal over het levenseinde van Mozes is beschreven en verbeeld in jeugd- en gezinsbijbels.

De bijdragen zijn van de hand van E. Otto, T.J.J. Krispijn, A.J.O. van der Wal, P. Sanders, K.A.D. Smelik, K.A. Deurloo, N.A. van Uchelen en C. Houtman.

Redactie: K. Spronk
Titel: Deuteronomium
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 23
Druk: 1
Pagina’s: 155
Uitgever: Uitgeverij Skandalon
Jaar: 2007

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-76564-45-6

Amsterdamse Cahiers 23: Deuteronomium kan besteld worden bij Uitgeverij Skandalon.

Inhoud

Ten geleide VII

Hoofdlijnen van het moderne onderzoek van Deuteronomium 1–22
Eckhart Otto

Verdragen en internationale politiek in het oude Nabije Oosten 23–41
Theo J.J. Krispijn

Een nieuw bestaan: gegeven identiteit, gegeven land. Deuteronomium – Jozua als tweelingboek 43–53
Adri J.O. van der Wal

Geen beelden, maar teksten 55–77
Paul Sanders

Moestuin of wijngaard?: Deuteronomium 11:10-17 79–88
Klaas A.D. Smelik

Mozes’ dood als daad van gehoorzaamheid: Deuteronomium 34:5 89–92
Karel A. Deurloo

Deuteronomium of debarim: Deuteronomium 1:1, 3 en 5 – voorbeelden van middeleeuwse uitleg 93–96
Niek A. van Uchelen

Naar een land beter dan Kanaän: Deuteronomium 34:1-8 in jeugd- en gezinsbijbels 97–125
Cees Houtman

Het levenseinde van Mozes verbeeld: Deuteronomium 34:1-8 op prenten en andere afbeeldingen 127–144
Cees Houtman

Summaries 145–148 (opent in nieuw venster)

Personalia 149

Tekstregister 151–155