Jona is een profeet van weinig woorden. Over het naar hem genoemde boek dat theologisch en literair zeer boeiend is, wordt echter onnoemelijk veel gesproken en geschreven. Daarvan getuigt ook dit 22e nummer van de Amsterdamse Cahiers.

Behalve het gebruikelijke overzicht van het recente onderzoek vindt u in deze aflevering verschillende pogingen om de structuur van het boek verhelderend te beschrijven. Het boek Jona speelt ook vaak een rol in de gesprekken over het juist vertalen van de Bijbel. Dat is bij de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling niet anders. In bijna alle hier opgenomen artikelen wordt de NBV op enigerlei wijze gewikt en gewogen. Naast de aandacht voor opmerkelijke theologische lijnen in het boek Jona is er veel plaats ingeruimd voor de beschrijving van de manier waarop het verhaal over deze profeet heeft doorgewerkt in kerk en cultuur.

De bijdragen zijn van de hand van K. Spronk, E. Talstra, J. Siebert-Hommes, T. Drieënhuizen, J. van Dorp, P.J. van Midden, K.A.D. Smelik, A. Kamp, K.A. Deurloo, J.W. Dyk, B.J. Lietaert Peerbolte en H. de Wit.

Redactie: K. Spronk
Titel: Jona
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 22
Druk: 1
Pagina’s: VII, 180
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 2005

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0277-8

Amsterdamse Cahiers 22: Jona kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide VII

Het boek Jona: Een overzicht van het recente onderzoek 1–22
Klaas Spronk

Tussen structuur en strategie: Tekstanalyse van Jona 1-4 23–45
Eep Talstra

‘Een Kikajonstruik om Jona te redden …’ (Jona 4:6): Compositie en interpretatie van het boek Jona 47–58
Jopie Siebert-Hommes

Jona in de herhaling 59–70
Tineke Drieënhuizen

Enkele aantekeningen bij de vertaling van Jona 1:1 71–80
Jaap van Dorp

Zingen met Jona 81–89
Piet van Midden

Hoe Jona de vis uitkwam: Jona 2:11 in de beeldende kunst 91–100
Klaas Spronk

Mens en dier in zak en as: De bijfiguren in het boek Jona 101–111
Klaas A.D. Smelik

De dynamiek van verandering: Over de consequenties van een dynamisch godsbeeld in Jona 3:10 113–123
Albert Kamp

‘Was dit niet mijn woord …’: Jona 4:2 125–129
Karel A. Deurloo

Als God twee keer vraagt: Overwegingen bij Jona 4:4-11 131–138
Janet W. Dyk

Het teken van Jona als christologische typologie 139–150
Bert Jan Lietaert Peerbolte

Lezen met Jona: Jona in intercultureel perspectief 151–166
Hans de Wit

Summaries 167–173 (opent in nieuw venster)

Personalia 175–176

Tekstregister 177–180