Dit deel van de Amsterdamse Cahiers is gewijd aan het boek Prediker. In de afgelopen tijd zijn er nieuwe studies over Prediker verschenen en nieuwe Nederlandse vertalingen zijn net gepubliceerd of verschijnen binnenkort. In ACEBT 21 komen auteurs van deze studies aan het woord, worden vertalingen besproken en staan bijdragen met een bijzondere visie op Prediker.

De bundel opent met een overzicht van het recente onderzoek: een wegwijzer voor wie zich wil oriënteren in de omvangrijke literatuur. Daarna wordt zicht geboden op de literaire opbouw van het boek. Twee bijdragen van theologische aard gaan over de veelbesproken betekenis van het Hebreeuwse woord ‘hebel’ (‘adem, lucht, ijdelheid’), respectievelijk over de rol van God in het boek Prediker. Verder wordt aandacht besteed aan de manier waarop Prediker in de Misjna wordt geciteerd en in niet-Europese contexten wordt uitgelegd (o.a. Afrika en Indonesië). Tenslotte volgt een aantal bijdragen over Prediker in nieuwe vertalingen, in het bijzonder de Nieuwe Bijbelvertaling en als tegenpool daarvan de Vertaling om voor te lezen van de Societas Hebraica Amstelodamensis.

In ACEBT 21 vindt u bijdragen van W.C. Delsman, A. Schippers, P. Drijvers, K.A.D. Smelik, N.A. van Uchelen, B.F. Drewes, A. Blokker, K. Spronk, J. van Dorp, F.J. Hoogewoud en L. van den Bogaard.

Redactie: G.J. Venema
Titel: Prediker
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 21
Druk: 1
Pagina’s: X, 145
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 2004

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0241-0

Amsterdamse Cahiers 21: Prediker kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide IX–X

Het boek Prediker: Een overzicht van het recente onderzoek 1–24
Wim C. Delsman

De opbouw van het boek Prediker 27–50
Aart Schippers

Alles is lucht? De betekenis van het woord הֶבֶל in het bijbelboek Prediker 53–61
Pius Drijvers o.c.s.o.

De rol van God in het boek Prediker 65–75
Klaas A.D. Smelik

Prediker in de Misjna. Prediker 1:5 en 4:12 als citaten 79–80
Niek A. van Uchelen

Prediker in Indonesië en elders. Contextueel uitgelegd 83–93
B.F. Drewes

Kohelet: Een wijze, maar ook een herder en leraar van het volk. Prediker 12:9-12 97–101
Dries Blokker

Prediker in de Nieuwe Bijbelvertaling: Een beschrijving 103–115
Klaas Spronk

Enkele aantekeningen bij de vertaling van Prediker 3:5a 117–123
Jaap van Dorp

Prediker / קֹהֶלֶת: Enkele notities bij de Vertaling om voor te lezen en een voorpublicatie van 3:1-9 125–131
F.J. Hoogewoud / Leo van den Bogaard

Summaries 133–137 (opent in nieuw venster)

Personalia 139–140

Tekstregister 141–145