Na themanummers over de Latere Profeten (Hosea, nr. 17), de Geschriften (Psalmen, nr. 18) en de Eerdere Profeten (Richteren, nr. 19), mag de Thora niet ontbreken. Hierbij Numeri of ‘In de woestijn’ zoals de Hebreeuwse titel van het boek luidt. Een voor veel bijbellezers wat onbekend en ontoegankelijk boek. Des te meer reden om in de ACEBT-serie een themanummer aan ‘In de woestijn’ te wijden.

Met dit boek heeft de lezer veel in handen: een gedetailleerde bibliografie met daarbij informatie over de laatste stand van het onderzoek. Verder bijdragen van exegetische en theologische aard, die hoofdstukken, thema’s en motieven uit het boek aan de orde stellen. Er is tevens aandacht voor Numeri in de rabbijnse traditie en ook voor het liturgisch lezen van dit bijbelboek.

In ACEBT 20 vindt u bijdragen van W. Beuken, J. Boendermaker, D. Boer, H. Jagersma, A. Jobsen, C. Houtman, E. Talstra, B. Rootmensen, E. Rooze en I. Zwiep.

Redactie: P.J. van Midden
Titel: In de woestijn: Numeri
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 20
Druk: 1
Pagina’s: V, 155
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 2002

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0208-9

Amsterdamse Cahiers 20: In de woestijn: Numeri kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide V–VIII

Het boek Numeri: een overzicht van het recente onderzoek 1–28
Henk Jagersma

Amalek: de voorhoede van de gojim 29–48
Egbert Rooze

De Bileamepisode in het boek Numeri 49–57
Aarnoud Jobsen

De priester, de naam en de gemeente. Bijbelse theologie als rollenspel 59–68
Eep Talstra

Een absoluut gebrek aan vertrouwen in JHWH: Numeri 13 en 14, gezien door de ogen van de schrijver van Deuteronomium 69–85
Cees Houtman

Dure genade 87–96
Dick Boer

Verhalen of verzen, traditie of bronnen? Numeri’s woestijnverhalen in rabbijnse tradities 97–110
Irene Zwiep

De zegen van Aäron (Num 6:22-27): zijn wederwaardigheden in de overlevering 111–115
Willem A.M. Beuken

De woestijn als metafoor: pastorale en homiletische notities bij de woestijnverhalen uit Numeri 117–134
Bernard Rootmensen

Pasen in de woestijn. Numeri liturgisch lezen 135–138
Joop Boendermaker

Summaries 139–143 (opent in nieuw venster)

Personalia 145–146

Tekstregister 147–155