Na een deel gewijd aan de Late Profeten (nr. 17 Hosea) en een deel gewijd aan de Geschriften (nr. 18 Psalmen) volgt nu een deel vol met exegetische en bijbels-theologische opstellen over een boek uit de Vroege Profeten.

Er wordt een gedetailleerd overzicht van het onderzoek van de laatste jaren gegeven. Daarnaast wordt een aantal verhalen vanuit verschillende standpunten bekeken. Er is veel aandacht voor een precieze literaire analyse en ook voor een feministische en interculturele benadering. Er wordt heel gedetailleerd naar sommige kleine tekstgedeelten gekeken, maar er worden ook grote lijnen door heel het boek heen getrokken. Ook relevante gegevens uit de archeologie komen ter sprake.
Dit nummer valt samen met het veertigjarig bestaan van de Societas Hebraica Amstelodamensis, waarmee de Amsterdamse Cahiers nauw zijn verbonden. Ook dat gegeven komt terug in enkele bijdragen.

In ACEBT 19 vindt u bijdragen van U. Bauer, H. Blok, L. van Buuren, F. Hoogewoud, H. Jagersma, P. van Midden, K. Smelik, K. Spronk, W. van Wieringen en H. de Wit.

Redactie: Janet W. Dyk
Titel: Richteren
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 19
Druk: 1
Pagina’s: VIII, 191
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 2001

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0177-5

Amsterdamse Cahiers 19: Rechters kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide V–VI

Het boek Richteren: Een overzicht van het recente onderzoek 1–36
Klaas Spronk

‘En het land had veertig jaar rust’: De bewoners van Israël in het tijdperk van de Richteren 37–53
Hanna Blok

Lees maar: er staat niet wat er staat: Verborgen theologie in Richteren 55–63
Piet van Midden

Geen andere goden: Richteren 3:1-6 65–69
Henk Jagersma

Lezen met Jaël: Op weg naar interculturele hermeneutiek 71–96
Hans de Wit

Gideon, held of antiheld? Karakterisering van een personage in het boek Richteren 97–109
Klaas A.D. Smelik

Simson Revisited: In memoriam Dr. Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam 111–124
F.J. Hoogewoud

Een dochter in de aanbieding (Ri. 15:2): De wederwaardigheden van de dochters in het boek Richteren als teken van verval 125–138
Willien C.G. van Wieringen

Richteren 17-18 als ‘anti-verhaal’ van teksten uit Genesis – 2 Koningen 139–157
Uwe F.W. Bauer

Het raadsel van de ‘bijvrouw’ te Gibea in Richteren 19 159–175
Lidwien M.A. van Buuren

Summaries 177–182 (opent in nieuw venster)

Personalia 183–184

Tekstregister 185–191