Dit deel van de Amsterdamse Cahiers is in zijn geheel gewijd aan de Psalmen, waarschijnlijk het meest gelezen, becommentarieerde en bewerkte bijbelboek.

Net als in de vorige nummers (over Jeremia en Hosea) treft u in deze bundel een beschrijving van het moderne onderzoek aan. De hoofdmoot wordt gevormd door de bespreking van een aantal Psalmen, vanuit vaak sterk verschillende gezichtshoeken. Verder is er aandacht voor het gebruik van de Psalmen in het Nieuwe Testament, voor de joodse benadering in de Middeleeuwen en voor het gebruik van de Psalmen in de oudere en in de moderne liturgie.

In ACEBT 18 vindt u bijdragen van C. de Vos, H. van Grol, K. Spronk, E. Talstra, P. Auffret, N. van Uchelen, K. Deurloo, T. Booij, C. den Heyer, I. Zwiep, E. Sipkema/K. Lelyveld en C. Winter.

Redactie: J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk & G.J. Venema
Titel: Psalmen
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 18
Druk: 1
Pagina’s: VIII, 168
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 2000

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0110-4

Amsterdamse Cahiers 18: Psalmen kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide V–VI
G.J. Venema

In memoriam Ben Hemelsoet 1–2
Karel A. Deurloo

De Psalmen: Een kleurrijk boek met een kleurrijk onderzoek 3–17
Christiane de Vos

De strofische analyse van Psalm 26 19–31
Harm van Grol

Het raadsel van Psalm 49: Enkele opmerkingen over vorm en inhoud 33–45
Klaas Spronk

Alle zegen komt van boven, ook als zij van beneden komt: Gedachten bij Psalm 67 47–60
Eep Talstra

‘Een die daar is geboren’: Structuuranalyse van Psalm 87 61–70
Pierre Auffret

Psalm 114: Vorm en functie 71–78
Niek A. van Uchelen

Liederen van opgang uit de ‘ballingschap’: De Psalmen 120-134 79–87
Karel A. Deurloo

Psalm 122: Liefde tot Jeruzalem 89–102
Thijs Booij

Psalmen in het Nieuwe Testament 103–114
Cees J. den Heyer

Magie, poëzie, exegese, geschiedenis. Een verkenning van middeleeuwse joodse benaderingen van het boek Psalmen 115–130
Irene Zwiep

De regel van de H. Benedictus en het gebruik van de Psalmen: Een spiritualiteit van de Psalmen 131–137
Emmanuele Sipkema en Karin Lelyveld

‘Zet de zang in!’ (Psalm 98:4): De Psalmen in de liturgie 139–149

Summaries 151–157 (opent in nieuw venster)

Personalia 159–160

Tekstregister 161–168