De nieuwe lijn die werd ingezet met ACEBT 16, het succesvolle themanummer over Jeremia, krijgt nu een vervolg met de verschijning van nummer 17 van de Amsterdamse Cahiers, gewijd aan de profeet Hosea. Deze ‘kleine profeet’ stelt lezers telkens weer voor grote problemen, maar oefent tot op de de huidige dag grote invloed uit op de theologie en op de taal van de kerk.

De bijdragen in deze bundel geven een up-to-date overzicht van het wetenschappelijk onderzoek van Hosea en bieden zicht op de plaats die het boek inneemt in de canon van het ‘Oude Testament’. Daarnaast worden de belangrijkste motieven en thema’s besproken die in dit bijbelboek aan de orde komen, waardoor de contouren van de bijbelse theologie van Hosea vorm krijgen. Bijzondere aandacht is er voor de vraag hoe de huwelijksmetafoor klinkt in vrouwelijke en mannelijke oren, en voor plaats en functie van Hosea in de liturgie van de kerk.

In ACEBT 17 vindt u bijdragen van E. Bons/E. Eynikel, K. Spronk, R. Abma, K.A. Deurloo, J.W. Dyk, C. den Hartog, J.C. Siebert-Hommes en D. Monshouwer.

Redactie: J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk & G.J. Venema
Titel: Hosea
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 17
Druk: 1
Pagina’s: VIII, 130
Uitgever: Shaker Publishing
Jaar: 1999

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-423-0077-9

Amsterdamse Cahiers 17: Hosea kan besteld worden bij Shaker Publishing.

Inhoud

Ten geleide V–VI
Klaas Spronk

Hosea in de recente exegetische literatuur 1–21
Eberhard Bons en Erik Eynikel

Hosea als onderdeel van het boek van de twaalf profeten 23–35
Klaas Spronk

Thora verzaken, land verlaten! Bijbels-theologische noties in het boek Hosea 37–50
Richtsje Abma

Solidariteit en barmhartigheid 51–60
Karel A. Deurloo

Verbanning of vergeving? Hosea 1:6 in het licht van verbale valentiepatronen 61–73
Janet W. Dyk

De Godsnaam in Hosea 1:9 – een commentaar op Exodus 3:14? 75–88
Cok den Hartog

‘Want anders: Ik zal haar naakt uitkleden’. Het gebruik van de huwelijksmetafoor in het boek Hosea 89–100
Jopie Siebert-Hommes

Hosea in de liturgie 101–114
Dirk Monshouwer

Summaries 115–119 (opent in nieuw venster)

Personalia 121–122

Tekstregister 123–130