Dit deel van Amsterdamse Cahiers vormt een klein commentaar bij het bijbelboek Jeremia. Allereerst gaat het in op de stand van het onderzoek naar Jeremia en vervolgens worden enkele belangrijke teksten uit dit boek geanalyseerd. Daarnaast wordt de vraag ‘Wie is de Zoon des Mensen?’ aan Jeremia gesteld en uit de teksten beantwoord.

Ten slotte wordt een verband gelegd met het Nieuwe Testament, waar teksten uit Jeremia worden geciteerd; dit geeft aanleiding tot een uitvoerige analyse en bespreking.

Medewerking wordt verleend door Joep Dubbink, G.J. Venema, Frank H. Polak, K.A.D. Smelik, M. Kessler, J.G. Amesz, K.A. Deurloo, B. Hemelsoet en J. Mazurel.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & G.J. Venema
Titel: Themanummer Jeremia
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 16
Druk: 1
Pagina’s: 144
Uitgever: Kok
Jaar: 1997

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-6160-0

Inhoud

Eén boek, vele visies: Een overzicht van de stand van het onderzoek naar Jeremia 7–31
Joep Dubbink

Twee redacties van het boek Jeremia uit de Perzische tijd: De Septuaginta en de Masoretische tekst 32–43
Frank H. Polak

Mijn knecht Nebukadnessar in het boek Jeremia: Een provocatie aan de lezer 44–59
K.A.D. Smelik

The Judgment-Promise Dialectic in Jeremiah 26-36 60–72
M. Kessler

De woorden van JHWH, de mond van Jeremia en de hand van Baruch: Jeremia 36:17-18 73–79
G.J. Venema

Grote stenen en een brief: Een vergelijking tussen twee teksten met een tekenhandeling in het boek Jeremia (Jer. 43:8-13 en 51:59-64) 80–98
J.G. Amesz

Sporen van het boek Jeremia in Genesis 18:14 en 37:35? 99–106
K.A. Deurloo

Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Jeremia als antwoord 107–125
B. Hemelsoet

Citaten uit het boek Jeremia in het Nieuwe Testament 126–139
J. Mazurel

Summaries 140–144 (opent in nieuw venster)