In de reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie staan twee begrippen centraal. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezers aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de afzonderlijke bijbelse geschriften eigen is.

De serie biedt steeds nieuw en gevarieerd exegetisch materiaal als hulp voor exegeten en theologen. De bijdragen in deel 15 van ACEBT bestrijken de verschillende terreinen waaraan in de Cahiers van oudsher speciale aandacht wordt besteed: vertaalproblemen, het boek Koningen, het boek Jeremia en het evangelie naar Johannes. Daarnaast zijn er bijdragen over het citaat uit Ex. 3:6 in Mar. 12:26 en bijdragen over Deuteronomium, Jona en Ester.

Aan deze aflevering verleenden medewerking: Ph. Korsak, G.J. Venema, K.A.D. Smelik, H.J. van Soest, A.R. van der Deijl, M. Kessler, A.J.O. van der Wal, K.A. Deurloo, B. Hemelsoet en Y. Bekker.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & G.J. Venema
Titel: Cahier 15
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 15
Druk: 1
Pagina’s: 144
Uitgever: Kok
Jaar: 1996

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-6425-1

Inhoud

Woord vooraf 7–8

Hebrew word patterns retained in English in Genesis 2.4b-3.24 9–21
Ph. Korsak

Brood at ik niet, water dronk ik niet: Deuteronomium 9:9,18 22–25
G.J. Venema

Bronverwijzingen in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (4) 26–41
K.A.D. Smelik & H.-J. van Soest

De functie van het thema ‘oorlog’ in het boek Koningen 42–59
A.R. van der Deijl

De scharnierfunctie van Jeremia 25:1-29: Tekst en context synchroon gelezen 60–76
M. Kessler

“Opdat Jakob weer Gods dienaar kan zijn”: Opbouw en achtergrond van Jeremia 30:5-11 77–93
A.J.O. van der Wal

Literaire terugblik in Jona? 94–97
K.A. Deurloo

Het plan dat niet doorging… Gods verborgenheid in het boek Ester 98–105
K.A.D. Smelik

Hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes… Exodus 3:6 en de opwekking van de doden 106–120
B. Hemelsoet

Johannes 21 als slot en sleutel van het evangelie: Een bijbels-theologische beschouwing 121–132
Y. Bekker

Summaries 133–137 (opent in nieuw venster)

Tabel bij het artikel van A.J.O. van der Wal 139–143