In de reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie staan twee begrippen centraal. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezers aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de afzonderlijke bijbelse geschriften eigen is.

De serie biedt steeds nieuw en gevarieerd exegetisch materiaal als hulp voor exegeten en theologen. Cahier no. 14 bevat de vier lezingen die gehouden zijn tijdens een symposium ter ere van de Duits theoloog Wolfgang Schneider. Daarnaast zijn artikelen over de datering van het lied van Deborah en over de jongste ontwikkelingen rond de inscriptie uit Tel Dan opgenomen.

De bijdragen zijn van de hand van: J.W. Wesselius, K.A. Deurloo, K.A.D. Smelik, N.A. Schuman en B.-J. Diebner.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik, G.J. Venema & R. Zuurmond
Titel: Cahier 14
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 14
Druk: 1
Pagina’s: 144
Uitgever: Kok
Jaar: 1995

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-6284-4

Inhoud

Woord vooraf 7–8

Herodotus, vader van de bijbelse geschiedenis? 9–61
J.W. Wesselius

Eerstelingschap en koningschap: Genesis 38 als integrerend onderdeel van de Jozefcyclus 62–73
K.A. Deurloo

Correspondentie in ballingschap: De literaire en theologische functie van Jeremia 29 74–89
K.A.D. Smelik

Hosea 4:1-3: De schapping teruggedraaid? 90–105
N.A. Schuman

Wann sang Deborah ihr lied? Überlegungen zu zwei der ältesten Texte des TNK (Ri 4 und 5) 106–130
B.-J. Diebner

Nieuwe ontwikkelingen rond de inscriptie uit Tel Dan 131–141
K.A.D. Smelik

Summaries 142–144 (opent in nieuw venster)