In de reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie staan twee begrippen centraal. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezers aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de afzonderlijke bijbelse geschriften eigen is.

De serie biedt steeds nieuw en gevarieerd exegetisch materiaal als hulp voor exegeten en theologen. Ook Cahier no. 13 heeft weer een aantal belangrijke bijdragen (waarvan 7 over Tenach en 3 over het Nieuwe Testament).

De bijdragen zijn van de hand van: R. Abma, K. Butting, K.A. Deurloo, B. Hemelsoet, H. Jagersma, D. Monshouwer, K.A.D. Smelik, H.-J. van Soest, R.G.J. Venema en R. Zuurmond.

Redactie: K.A. Deurloo, A. Dicou, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 13
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 13
Druk: 1
Pagina’s: 132
Uitgever: Kok
Jaar: 1994

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-8391-4

Inhoud

Opbouw en functie van Leviticu 1:1-9 7–13
H. Jagersma

Een ezel stoot zich in ‘t gemeen… Een verkenning van Numeri 22-24 14–30
K.A.D. Smelik

Pioniers in het land: De dochters van Selofchad in Numeri 27:1-11 31–47
R. Abma

Israël en de talrijke volken: Deuteronomium 7 48–55
R.G.J. Venema

Overlijdensteksten in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (3) 56–71
K.A.D. Smelik & H.-J. van Soest

JHWH’s koninklijke terugkeer naar Sion en de functie van zijn knecht tegenover de Gola, in Deutero-Jesaja 72–80
K.A. Deurloo

The book of Esther: A reinterpretation of the story of Joseph: Innerbiblical critique as a guide for feminist hermeneutics 81–87
K. Butting

Vlees en bloed van de mensenzoon: Opmerkingen bij Johannes 6:53 88–96
R. Zuurmond

Een vader had twee zonen: De verhalen van het zaad van Abraham, op het Loofhuttenfeest (Joh. 8:30-37) 97–112
B. Hemelsoet

“Staat op, laten wij vanhier gaan!” (Joh. 14:31): Een kleine oefening in de eenheid van het vierde evangelie 113–126
D. Monshouwer

Summaries 127–131 (opent in nieuw venster)

Mededeling 132