In de reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie staan twee begrippen centraal. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezers aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de afzonderlijke bijbelse geschriften eigen is.

De serie biedt steeds nieuw en gevarieerd exegetisch materiaal als hulp voor exegeten en theologen. Ook dit Cahier no. 12 heeft weer een aantal belangrijke bijdragen (waarvan 8 over Tenach en 1 over het Nieuwe Testament).

De bijdragen zijn van de hand van: K.A. Deurloo, C. den Hertog, S. Ketelaar, M. Leygraaf, J.W. Mazurel, K.A.D. Smelik, H.-J. van Soest, W.G. de Wit en R. Zuurmond.

Redactie: K.A. Deurloo, A. Dicou, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 12
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 12
Druk: 1
Pagina’s: 135
Uitgever: Kok
Jaar: 1993

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-6154-6

Inhoud

De ‘onvruchtbare’ moeders in de Hebreeuwse Bijbel 7–19
S. Ketelaar

Vreemdeling in Sodom (Genesis 19:1-11) 20–30
M. Leygraaf

Lot tussen Noach en Abraham: Hergebruik van een verhaalmotief in Genesis 31–37
K.A.D. Smelik

De naam van de god van de profeten: Exodus 3:13-15 38–61
C. den Hertog

Openingsformules in het boek Koningen: De compositie van het boek Koningen (2) 61–86
K.A.D. Smelik & H.-J. van Soest

Voorwerpen in de tempel: Een begeleidend motief in het boek Koningen 87–105
W.G. de Wit

Chulda’s profetie: Een collage van woorden uit het boek Jeremia (2 Koningen 22:15-20) 106–115
K.A. Deurloo

Het woord עץ in Ezechiël 37:16-20 116–121
J.W. Mazurel

De ‘overspelige vrouw’ 122–130
R. Zuurmond

Summaries 131–135