In de reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie staan twee begrippen centraal. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezers aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de afzonderlijke bijbelse geschriften eigen is.

De serie biedt steeds nieuw en gevarieerd exegetisch materiaal, dat theologen de helpende hand wil bieden bij het vergroten van het inzicht in de oorspronkelijke bedoeling van de teksten van Tenach en Nieuwe Testament.

Ook dit nieuwe Cahier biedt weer een aantal bijdragen op dit terrein (waarvan 6 over Tenach, 3 over het Nieuwe Testament), resp. van de hand van: K.A. Deurloo, A. Dicou, A. Helmers-van Tricht, B.P.M. Hemelsoet, M. Kessler, D. Monshouwer, J.C. Siebert-Hommes, K.A.D. Smelik, A.M. Spijkerboer, J.W. Wesselius en R. Zuurmond.

Voor een compleet overzicht van de in de serie tot dusver behandelde onderwerpen wordt de lezer verwezen naar Cahier 10 van de serie (verschenen in 1989).

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 11
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 11
Druk: 1
Pagina’s: 159
Uitgever: Kok
Jaar: 1992

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-6091-4

Inhoud

Berseba (Genesis 21:22-34) 7–13
K.A. Deurloo

Wanneer zegent Isaak Jakob? Interpretatie en vertaling van Genesis 27:23 14–22
A. Dicou

Hebreeuwse vrouwen brengen ‘leven’ voort (Exodus 1:9) 23–34
J.C. Siebert-Hommes

Geheimzinnigheid en geheimenis in 1 Samuël 9-10 35–41
A.M. Spijkerboer

Openbare en verborgen motieven voor handelingen in de verhalen rondom koning David 42–64
J.W. Wesselius

Profeet tussen boer en koning (Jeremia 14:1 – 15:4) 65–77
A. Helmers-van Tricht

Text, Kanon und Tradition: Einige methodische Überlegungen 78–83
K.A.D. Smelik

De Zoon des Mensen, de Heer van de Sabbat, de Knecht des Heren, volgens Matteüs 84–100
B.P.M. Hemelsoet

‘Naar Efraïm genaamde stad’ (Johannes 11:54) 101–112
D. Monshouwer

Schepping bij Paulus 113–141
R. Zuurmond

Boekbespreking: Uwe F.W. Bauer, כל הדברים האלה All diese Worte: Impulse zur Schriftauslegung aus Amsterdam. Expliziert an der Schilfmeererzählung in Exodus 13,17 – 14,31 (Europäische Hochschulschriften, XXIII, 442) Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 1991, 378 pp. 142–147
M. Kessler 

Summaries 148–154 (opent in nieuw venster)

Regels voor bijdragen aan de Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 155–159