De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Het eerste Cahier van deze reeks verscheen in 1980. Met de verschijning van dit Tiende Cahier is een mijlpaal bereikt. Dat wordt ook enigszins gemarkeerd door het nieuwe omslag waarmee dit Cahier no. 10 prijkt.

Dit nieuwe Cahier bevat weer een gevarieerde selectie van exegetisch materiaal, dat voor theologen een onmisbare steun is voor een beter inzicht in de oorspronkelijke bedoeling van de teksten van Tenach en Nieuwe Testament. Bijdragen zijn opgenomen van: F.H. Breukelman, K.A. Deurloo, A. Dicou, B.J. Diebner, G. Elata-Alster, Y. Gitay, J. Heller, B.P.M. Hemelsoet, S. de Jong, R. Salmon, J.C. Siebert-Hommes, K.A.D. Smelik en R. Zuurmond. Bovendien bevat dit Cahier registers op de in Cahier 1-10 opgenomen artikelen en op de behandelde tekstperikopen en speciale onderwerpen.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 10
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 10
Druk: 1
Pagina’s: 161
Uitgever: Kok
Jaar: 1989

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0635-9

Inhoud

Woord vooraf 7–8

Hagar en Ismaël (Genesis 16 en 21) 9–15
K.A. Deurloo

Mozes – “vreemdeling” in Midjan 16–20
J.C. Siebert-Hommes

De besnijdenis van Mozes in het boek Exodus: Een geval dat om verklaring vraagt 21–36
B.J. Diebner

Sjema’ als fundament van “monotheïsme”? 37–44
J. Heller

De Weduwe uit Sarefat; De literarire functie van 1 Koningen 17:8-24 45–56
K.A.D. Smelik

Het verhaal van Hizkia en Sanherib; 2 Koningen 18,17-19,37 / Jesaja 36-37 als narratieve reflectie op de Ballingschap 57–71
S. de Jong

Oratorical rhetoric: the question of prophetic language with special attention to Isaiah 72–83
Y. Gitay

De structuur van de verzameling profetieën over de volken in Jeremia 46-51 84–87
A. Dicou

De Zoon des Mensen, die niet heeft dat Hij zijn hoofd neerlegge, die macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, volgens Mattheüs 88–102
B.P.M. Hemelsoet

De werkwijze van een evangelist; Exegese van Mattheüs 26:1-2 103–119
F.H. Breukelman

Glossolalie op Pinksteren? Notities bij Handelingen 2:4 120–128
R. Zuurmond

Midrashic interpretation and the discourse of paradox: the “two creation stories” – Genesis 1-2:4a and 2:4b-3:24 129–143
G. Elata-Alster & R. Salmon

Summaries 144–151 (opent in nieuw venster)

Personalia van de auteurs 152–153

Overzicht van de artikelen in de cahiers 1-10 154–158

Lijst van behandelde tekstperikopen en speciale onderwerpen in cahiers 1-10 159–161