De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Cahier 6 bevat de volgende bijdragen: Van Nieuwe Vertaling naar Groot Nieuws (Breukelman en Hemelsoet), De vertaling van Genesis 4:1-16 (Deurloo en Van Daalen), Na de moord (Deurloo), De dynastieën van Omri en Jehu (Smelik), Wie zal Achab verleiden? (Van Dorp), Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2 (Van der Wal), Geografie bij Amos (Blok), Amos in de GNB (Van den Bogaard), Schriftgebruik bij Demetrius, Artapanus, Eupolemus (Van der Horst), De rechtvaardige zal door geloof leven (Zuurmond), De berg van de bergrede (Hemelsoet).

De redactie van deze serie berust bij: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik en R. Zuurmond.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 6
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 6
Druk: 1
Pagina’s: 198
Uitgever: Kok
Jaar: 1985

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0677-4

Inhoud

Woord vooraf 7–8

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”; Over het grondbeginsel van bijbelvertalen 9–22
F.H. Breukelman & B.P.M. Hemelsoet

De vertaling van Genesis 4:1-16; Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel 22–35
K.A. Deurloo & Aleida G. van Daalen

Na de moord (Genesis 4:25,26) 36–42
K.A. Deurloo

De dynastieën van Omri en Jehu; De compositie van het boek Koningen (I) 43–69
Jaap van Dorp

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2 83–90
A.J.O. van der Wal

Geografie bij Amos 91–110
Hanna Blok

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111–143
Leo van den Bogaard

Schriftgebruik bij drie vroege joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus 144–161
P.W. van der Horst

De rechtvaardige zal door geloof leven; Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135 162–173
R. Zuurmond 

De berg van de bergrede; Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs 174–187
B.P.M. Hemelsoet 

Summaries 188–196 (opent in nieuw venster)

Personalia van de auteurs 197–198