De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

In dit vijfde Cahier zijn de volgende bijdragen opgenomen: Het slot van een beoordeling van de Nieuwe Vertaling-1951 (Breukelman), Sodom – de geschiedenis van een vooroordeel (Zuurmond), Abrahams offergang – Gen. 22 (Deurloo), Een vuur gaat uit van Chesbon (Smelik), Het ezelinneverhaal in Numeri 22-24 (Van Dorp), over de profeet Elisa (Aleida van Daalen), Hizkia en Zedekia (De Jong), het portret van Elia bij Jezus Sirach (Beentjes), Uitverkoren ballingen (Monshouwer), bibliografie 1974-1984 van Prof. dr. M.A. Beek (Hoogewoud) en een recensie van Da’at Miqra (Bolle).

Dit lustrumcahier is ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Prof. Beek aan hem opgedragen. Om de serie ook voor buitenlandse theologen makkelijker toegankelijk te maken, zijn achterin het boek Engelse summaries van de bijdragen opgenomen.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 5
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 5
Druk: 1
Pagina’s: 208
Uitgever: Kok
Jaar: 1984

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0646-4

Inhoud

Woord vooraf 7–8

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (slot): De weergave van de stam yasha’ 9–26
F.H. Breukelman

Sodom: De geschiedenis van een vooroordeel 27–40
Rochus Zuurmond

Omdat ge gehoord hebt naar mijn stem (Gen. 22) 41–60
K.A. Deurloo

“Een vuur gaat uit van Chesbon”. Een onderzoek naar Numeri 20:14-21; 21:10-35 en parallelplaatsen 61–109
K.A.D. Smelik

Het ezelinneverhaal in Numeri 22-24 110–117
Jaap van Dorp

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”. 5. Samenhangen binnen de verhalen 1 Kon. 17 – 2 Kon. 13 118–134
Aleida G. van Daalen

Hizkia en Zedekia. Over de verhouding van 2 Kon. 18:17-19 / Jes. 36-37 tot Jer. 37:1-10 135–146
Stephan de Jong

De stammen van Israël herstellen. Het portret van Elia bij Jesus Sirach 147–155
P.C. Beentjes

Uitverkoren ballingen. 1 Petrus 1:1v 156–164
Dirk Monshouwer

Aankondiging van Da’at Miqra 165–170
Menachem Bolle

Lijst van publicaties van M.A. Beek 1974-1984 171–178
F.J. Hoogewoud 

Summaries 179–187 (opent in nieuw venster)

Register van bijbelplaatsen in Amsterdamse Cahiers 1-5 188–206

Personalia van de auteurs 207–208