De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Dit vierde Cahier bevat de volgende bijdragen: Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (Breukelman), De intocht van de ark in Jeruzalem (Smelik), over de profeet Elisa (Aleida van Daalen), Ruach en sjemoeah in Jesaja 37,7 (Leene), Jesaja als evangelisch beginsel (Monshouwer), “Moest de Christus dit niet lijden?” (Hemelsoet), De ethiek van de bergrede (Zuurmond), “Een van zijn ribben” (Van der Heide).

Om de serie ook voor buitenlandse theologen makkelijker toegankelijk te maken, is achterin het boek een korte Engelse summary opgenomen.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 4
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 4
Druk: 1
Pagina’s: 141
Uitgever: Kok
Jaar: 1983

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-2732-1

Inhoud

Woord vooraf 7

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling – vervolg: De weergave van de stam yasha’ 8–25
F.H. Breukelman

De intocht van de Ark in Jeruzalem 26–36
K.A.D. Smelik

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”. 4. Elisa en de Sunamitische, en de zalving van Jehu; samenhangen binnen de Elia-Elisa verhalen 37–48
Aleida G. van Daalen

רוח en שמועה in Jesaja 37,7: een kwestie van verhaalhorizon 49–62
H. Leene

Jesaja als evangelisch beginsel 63–73
Dirk Monshouwer

Moest de Christus dit niet lijden 74–82
B.P.M. Hemelsoet

De ethiek van de bergrede 83–96
Rochus Zuurmond

“Een van zijn ribben”; Vorm en functie van de middeleeuwse joodse Bijbelexegese 97–131
Albert van der Heide 

Summaries 132–139 (opent in nieuw venster)

Personalia auteurs 140–141