De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Dit derde Cahier bestaat uit de volgende bijdragen: Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (Breukelman), Traduire la Bible (Chouraqui), over de profeet Elisa (Aleida van Daalen), De Koning hoort naar de Tora (Deurloo), Some poetic structures and tactics (Magonet), Jezus en Jeruzalem (Hemelsoet), Opdat onthuld worden de overleggingen (Rooze), Het oordeel over Kain (Zuurmond), PaRDeS (Van der Heide).

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik & R. Zuurmond
Titel: Cahier 3
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 3
Druk: 1
Pagina’s: 173
Uitgever: Kok
Jaar: 1982

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-2432-2

Inhoud

Woord vooraf 7

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling (I) 8–37
F.H. Breukelman

Traduire la Bible 38–48
André Chouraqui

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”. 3. “Elisa en de Sunamitische” en II Kon. 8:7-15 49–61
Aleida G. van Daalen

De Koning hoort naar de Tora (II Kon. 22 en 23) 62–70
K.A. Deurloo

Isaiah 2:1 – 4:6 – Some poetic structures and tactics 71–85
Jonathan Magonet

Jesus en Jerusalem, niet gescheiden, niet gedeeld 86–98
Ben Hemelsoet

“Opdat onthuld worden de overleggingen uit de harten van velen” 99–106
H. Rooze

Het oordeel over Kain in de oud-joodse traditie 107–117
Rochus Zuurmond

PaRDeS. Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuwse joodse exegese 118–165
Albert van der Heide 

Summaries 166–171 (opent in nieuw venster)

Personalia auteurs 172–173