De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie is gewijd aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

Dit tweede Cahier bestaat uit de volgende bijdragen: de Engelse Buber-Rosenzweigbijbel (Fox), Bubers laatste correcties (Deurloo), Noachs dronkenschap (Van der Spek), over de profeet Elisa (Aleida van Daalen), profetische geschiedschrijving (Smelik), From drought to exile (Kessler), het geboorteverhaal (Zuurmond) en de bruiloft in Kana (Hemelsoet).

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud & R. Zuurmond
Titel: Cahier 2
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 2
Druk: 1
Pagina’s: 146
Uitgever: Kok
Jaar: 1981

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0611-1

Inhoud

Woord vooraf 7

A Buber-Rosenzweig Bible in English 8–22
Everett Fox

Bubers laatste correcties 23–25
K.A. Deurloo

De zonen van Noach. Een exegese van Genesis 9:18-28 26–34
W. van der Spek

De naam en de namen (Genesis 32:23-33) 35–40
K.A. Deurloo

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”. De compositie van de verhalen over Elisa en de Sunamitische en hun samenhang. 2. De opbouw van II Koningen 4:12-17 en 25-28 en hun onderlinge samenhang 41–49
Aleida G. van Daalen

“Zegt toch tot Hizkia”. Een voorbeeld van profetische geschiedschrijving 50–67
K.A.D. Smelik

From drought to exile: Jeremiah 14:1 – 15:4 68–85
Martin Kessler

De goede wijn ten laatste. Een wijze van lezen van Joh. 2:1-12 86–93
Ben Hemelsoet

Geen plaats in de herberg. Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b 94–130
Rochus Zuurmond

Introduction 131–132 (opent in nieuw venster)

Summaries to volume 1 133–140 (opent in nieuw venster)

Summaries to volume 2 141–145 (opent in nieuw venster)

Personalia auteurs 146