De reeks Amsterdamse Cahiers voor exegese en bijbelse theologie zal gewijd zijn aan twee begrippen die in het brandpunt van de theologische discussie staan, al denkt niet ieder over hun inhoud gelijk. Bij het woord exegese gaat het om de gestalte van de tekst zoals de bijbel die aan de lezer aanbiedt. Bij het woord bijbelse theologie gaat het om de samenhang die aan de diversiteit van de bijbelse geschriften eigen is.

In dit eerste Cahier zijn een tiental bijdragen bijeengebracht over Genesis (Breukelman en Deurloo), over de eerdere profeten (van Daalen), over Ruth (Cohn), over de evangeliën (Hemelsoet en den Heyer) en over Paulus (Zuurmond). Naast historische vragen (Beek en Smelik) komt ook het probleem van bijbelvertalingen aan de orde (Hoogewoud), aangevuld met een aantal stellingen van Maria de Groot.

Een tweede Cahier is in voorbereiding en meerdere Cahiers zullen volgen.

Een serie met zulke namen onder de medewerkers zal zich in een grote belangstelling mogen verheugen.

Redactie: K.A. Deurloo, B.P.M. Hemelsoet, F.J. Hoogewoud & R. Zuurmond
Titel: Cahier 1
Reeks: Amsterdamse Cahiers
Reeksnummer: 1
Druk: 1
Pagina’s: 128
Uitgever: Kok
Jaar: 1980

NUR-code: 703
NUR-omschrijving: Bijbelwetenschappen
ISBN: 978-90-242-0040-7

Inhoud

Woord vooraf 7

Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw namen 9–21
F.H. Breukelman

Het graf van Sara 22–32
K.A. Deurloo

Jozua, de Redder 33–41
M.A. Beek

De ark in het Filistijnse land 42–50
K.A.D. Smelik

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft” 51–61
Aleida G. van Daalen

The names in the Book of Ruth 62–75
G.H. Cohn

Marcu 1:1-15 – de proloog van het Markus-evangelie 76–84
C.J. den Heyer

“Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren” 85–95
Ben Hemelsoet

Algemene openbaring bij Paulus? 96–101
Rochus Zuurmond

Stap voor stap. Een kroniek bij “Een vertaling om voor te lezen” (NBG/KBS) 102–115
F.J. Hoogewoud

Twintig stellingen 116–126
Maria de Groot

Personalia 127–128

The next volume of the series will contain English summaries of articles published in this volume.